Samtiden.com

Du är här

Traditionstrogna kommunister

PDF version

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är riksdagens diskrimineringspartier. Få partier har som dessa kämpat för att rättigheten att diskriminera människor skall lagfästas. Kvinnor skall ges förtur inom utbildningssystemet, invandrare skall gå före till arbeten och brott mot homosexuella skall straffas hårdare än brott mot heterosexuella. I Vänsterpartiet har det till och med förts diskussioner om inte män borde tvingas att betala högre skatt än kvinnor.

Mot feminismen?

I Vänsterpartiet pågår arbetet för fullt med att omdana partiet till ett feministiskt parti. Partiet har i praktiken övergett principen att män och kvinnor skall dela på makten. Istället har man beslutat att männen skall träda tillbaka för kvinnorna. Männen ratas medvetet för kvinnornas skull.
Det är två saker som gör detta kommunistspektakel intressant.

  • Männen inom partiet har börjat klaga över att man låter kön gå före kompetens. Det är onekligen en intressant kritik, inte minst med tanke på att Vänsterpartiets mål är att omvandla Sverige till ett samhälle där bland annat kön värderas högre än kompetens. Visst är det komiskt att manliga kommunistpartister gnäller som små barn när de får smaka på den medicin som de vill tvinga på resten av befolkningen?
  • Kanske än mer intressant är bristen på kritik av systemet från partiets kvinnliga medlemmar. De flesta kvinnliga kommunister förefaller anse att systemet är en briljant uppfinning därför att det gynnar deras karriärmöjligheter. Ingen kvinnlig kommunist har, så vitt undertecknad kan avgöra, ännu försökt föra upp jämlikhetsdebatten på ett principiellt plan. Förmodligen är det så illa ställt att partiets kvinnliga kommunister faktiskt inbillar sig att deras kön ger dem rätt till politisk makt.

Uttryckt på ett annat sätt: systemets manliga kritiker hävdar att systemet är orättfärdigt därför att det endast drabbar män. Kvinnorna i partiet håller god min i elakt spel därför att systemet endast drabbar män. Det är människor som dessa som vill styra och omdana Sverige. Att Vänsterpartiet är representerat i riksdagen är förvisso en utbildningspolitisk skandal.
Däremot bör vi inte förvåna oss över tokerierna. Socialismen är en kollektivistisk ideologi som aldrig har varit särskilt intresserad av individers rättigheter. Det minsta som man kan säga om Vänsterpartiet är att det är troget sin historia. I Sovjetunionen sköt man människor på löpande band därför att de hade fel klasstillhörighet. I Hitlertyskland upprättade man dödsfabriker för människor som tillhörde fel etnisk grupp. I vårt svenska kommunistparti anser man att kön bör äga företräde framför kompetens. Den svenska vänsterns transformation till tokfeminism är en fullödig illustration av att den kollektivistiska principen lever i högsta välmåga i svensk politik.