Samtiden.com

Du är här

En historia om sex?

PDF version

Den amerikanske fotografen Andres Serrano ställer ut på Kulturen i Lund. Med utställningen A History of Sex säger Serrano att han vill ge oss bilder av sex. Det är dessvärre bara delvis sant. Visst finns det en och annan bild i utställningen som känns motiverad, men på det hela taget är utställningen bara trams. Kulturen i Lund rekommenderar också barn under 6 år att inte se utställningen och att ungdomar under 15 bör se den i vuxens sällskap. I pressmeddelandet skriver Kulturen att A History of Sex "består av 14 porträtt av människor som utför olika sexuella handlingar". Serrano har sagt: "Vad jag ville göra var att ge min version av vad sexualitet kan vara".

Hur ser då denna version ut? Vad är det Kulturen syftar på med uttrycket "sexuella handlingar"?

En kvinna masturberar en häst. En man dricker urin. En kvinna kör näven upp i en mans avföringskanal. Man frågar sig vad detta har med sex att göra? Personer som eftersträvar sexuella relationer med djur är väl i behov av psykologisk hjälp? Hos Serrano blir de tvärtom sinnebilder för det andra, dvs. det som samhället förmodas frukta och därför förtrycker. Detta är naturligtvis bara konstnärligt-politiskt larv. Egentligen är det en gåta att Serrano har en publik.

Vänstervandaler

Liberaliseringen av det intellektuella livet har kanske präglat konsten mer än någon annan kulturell uttrycksform. Idag är skräpet en naturlig del av konsten och det är ingen tillfällighet att konsthallarna har förvandlats till lekstugor för posörer. I den meningen är det knappast fel att hävda att avståndet mellan den så kallade seriösa konsten och Hollywoods actionfilmer minskat över tid. De som vill synas idag, måste skrika högt. Serrano är inget undantag från den regeln: han erhöll sitt internationella genombrott efter det att han hade ställt ut ett krucifix nedsänkt i en skål fylld med urin.
De som inte förstår att konstens åtminstone delvisa urartning är något naturligt i ett fritt samhälle, begår ett allvarligt, intellektuellt misstag. Den politiska vänstern flödar också över av aktivister som är inkapabla att förstå sociala orsakssammanhang. Fyra män (?), utstyrda i rånarluvor och beväpnade med yxa och diverse andra tillhyggen, stormade nyligen Kulturen och vandaliserade utställningen. Marodörerna har i efterhand identifierat sig som nationalsocialistiska aktivister. Det handlar alltså om en grupp som vill förbjuda all konstnärlig aktivitet som inte utmynnar i diskuskastare i marmor eller oljemålningar av bergsmassiv. Serrano framstår onekligen som en intellektuell gigant i jämförelse med dessa grottfigurer.