Samtiden.com

Du är här

Kränkta homosexuella

PDF version

Malmös moderater är ute i politiskt blåsväder. Malmö kommun har tagit fram en handlingsplan för att minska våldet mot kvinnor och barn. Moderaterna motsätter sig programmet därför att det även omfattar våld inom så kallade samkönade relationer. Moderaterna anser inte att ett program vars målgrupp är kvinnor och barn skall omfatta (homosexuella) män. Det är en klok ståndpunkt. Men den är också riskabel. För att inte framstå som alltför odrägligt politiskt inkorrekta har Malmös moderater därför sagt att de motsätter sig programmet därför att de vill hindra de förfärliga männen från att ta över det.
Men moderaterna hade naturligtvis kunnat gå lite längre. Varför skall kvinnor omfattas av programmet? Sedan när blev våldet mot enskilda kvinnor värre än det våld som drabbar andra individer? Det kan inte vara obekant ens för moderaterna att män är mer utsatta för våld än kvinnor. Men det kanske är politiskt omdömesgillare att låtsas som om det regnar än att göra sig ovän med media och en okunnig väljarkår?
RFSL känner sig naturligtvis jättekränkta och har jämfört det moderata uttalandet med en "käftsmäll":

Homosexuella par har också barn. Självklart ska de också ha rätt till samma skydd.

Varför nöjer sig RFSL inte med det skydd som lagen redan erbjuder? Idag är det faktiskt "mer" förbjudet att begå brott mot homosexuella än heterosexuella. Är inte lagstiftningen tillräckligt feodaliserad redan?
Konflikten mellan moderaterna och RFSL har alla förutsättningar för att utvecklas till en riktig såpa. En liten grupp individer som känner sig oerhört förnärmade står mot ett mäktigt politiskt parti som måste ta hänsyn till media och en diffus allmän opinion.