Samtiden.com

Du är här

Brott och straff: fallet Mattias Flink

PDF version

I juni 1994 mördade Mattias Flink sju (7) personer, fem kvinnor och två män, i Falun genom att kallblodigt skjuta ned dem med sitt tjänstevapen. Flink dömdes till livstids fängelse. En livstidsdom är en livstidsdom även i Sverige, men en livstidsdömd har rätt att få sitt straff tidsbestämt om vissa villkor är uppfyllda. Det är tingsrätten i Örebro som har det slutliga avgörandet. Flink begärde nyligen att få sitt straff tidsbegränsat till 24 år. Med nuvarande frigivningsregler hade det medfört att Flink hade varit en fri man om fem år. Tingsrätten i Örebro beslutade dock att vägra Flink att få sitt straff tidsbestämt. Beslutet är kontroversiellt eftersom Högsta domstolen har uttalat att en livstidsdömd endast kan nekas något sådant om återfallsrisken bedöms som "konkret och beaktansvärd". Enligt Rättsmedicinalverket är risken för att Flink skall återfalla i brottslig verksamhet tvärtom låg. Flink har också betett sig exemplariskt under sin 14 år långa fängelsevistelse . Flinks advokat har meddelat att man ämnar överklaga domen. Eftersom det finns ett prejudikat på området är det inte osannolikt att Mattias Flink är en fri man om cirka några år.

Straffsystemets funktioner

Det argument som anförs för att sätta Flink på fri fot är att han inte utgör något hot längre. Det finns inte längre någon anledning att vara rädd för honom, säger man. Han kommer inte att skada någon och därför finns det heller ingen anledning att hålla honom inspärrad.

Inte?

Den rehabiliterande funktionen kan knappast vara rättssystemets enda uppgift. Det skall också avskräcka presumtiva brottslingar från att begå liknande brott och straffa förövaren. Även om Flink numera är frisk som en nötkärna innebär det alltså inte nödvändigtvis att man måste försätta honom på fri fot. Två frågor bör ställas:

  • Vilka signaler sänder rättssystemet ut till presumtiva våldsverkare om det friger en massmördare av Flinks kaliber efter ynka två decennier?
  • Har Flink sonat sitt brott? Om Flink släpps ut om fem år, har han suttit inlåst i 19 år. Flink mördade sju personer. Det innebär att han kom undan med 2,7 år per offer. Ingen vettig människa kan anse att det är tillräckligt.

Flink hör hemma bakom lås och bom för tid och evighet. Han skall aldrig släppas ut. Frågan om Flink är frisk eller sjuk har inte med saken att göra. Flink skall hållas inspärrad på grund av sitt brott, inte därför att han lider av en eller annan psykisk åkomma. Idag har Flink obevakade permissioner. De enda krav man ställer på honom är att han inte får dricka alkohol, äta receptbelagd medicin, att han håller kontinuerlig kontakt med fängelset och att han tillbringar natten på förhand bestämda platser. Dessa privilegier tillkommer en man som med kallt blod har mördat fem kvinnor och två män.

Att rättsystemet realiserar ut människoliv på detta sätt är förvisso en nationell skandal.