Samtiden.com

Du är här

Favorit i repris: Turkiet och EU

PDF version

Europeiska kommissionens vice ordförande, Margot Wallström, vill att Turkiet skall släppas in i EU. De som motsätter sig turkiskt medlemskap inbillar sig, enligt Wallström, att EU är "en ö i solen". Wallström menar att kritikerna baserar sin motvilja på tre felaktiga premisser:

  • EU är en organisation som baseras på kristna värderingar.
  • Turkiets storlek.
  • Ett turkiskt medlemskap skulle skapa säkerhetspolitiska problem för EU.

Låt oss titta lite närmare på dessa argument.

Margot Wallström
Margot Wallström, EU-kommissionär

Fegheten institutionaliserad

Ett vanligt förekommande knep bland politiker när de får en fråga är att formulera om den innan de svarar. På det sättet får de svara på sin egen fråga istället för på frågeställarens fråga. Wallström som är en gammal politisk räv inom det socialdemokratiska partiet är inte sen att utnyttja detta knep. Wallström säger att kritikerna hävdar att eftersom EU baseras på kristna värderingar kan ett muslimskt land inte bli medlem. Det är inte sant. De som åberopar sig på detta argument tillhör en minoritet. Problemet med Turkiet är att det är ett muslimskt land och att Europa är en sekulär kontinent. Det är och förblir huvudargumentet mot turkiskt medlemskap. Motståndet mot turkiskt medlemskap kommer inte ens i huvudsak från kristet håll. Wallström påpekar själv att Påven har uttalat sig för ett turkiskt medlemskap. Wallström hävdar också att kritikerna har åberopat sig på Turkiets storlek som ett problem. Det är korrekt: Turkiets storlek är ett problem. På denna punkt har kritikerna rätt. Eftersom Wallström lägger ned mest krut på att underminera det säkerhetspolitiska argumentet, skall vi granska det extra noga. Enligt Wallström har kritikerna missförstått det säkerhetspolitiska argumentet: ett turkiskt EU-medlemskap leder inte till säkerhetspolitiska problem, det löser säkerhetspolitiska problem. Wallström skriver:

Att neka Turkiet inträde av religiösa skäl vore en falsk och farlig signal.

Wallström fortsätter:

Europa måste stabilisera sin egen periferi för att bättre kunna hantera problem i grannskapet som påverkar oss. Hittills har alla kriser i Mellanöstern haft direkta effekter i Europa, och det kommer att ske i ännu högre grad i framtiden. En stabil demokrati i ett muslimskt samhälle kan bli en förebild för en muslimsk värld som är i starkt behov av sådana förebilder. Dessutom skulle Turkiets medlemskap visa att islam och demokrati går ihop och därmed hjälpa till att få till stånd positiva attitydförändringar gentemot Europa i den muslimska världen.

Farligt? På vilket sätt skulle det vara farligt för Europa att inte släppa in Turkiet i EU? Vem eller vilka är det som Europas medborgare bör frukta så till den milda grad att Turkiet måste beviljas EU-medlemskap? Har terrorister hotat EU med nya aktioner om Turkiet inte erbjuds medlemskap? Vilka terrorister? Wallström säger att Mellanöstern är i behov av positiva förebilder. Det är alltså muslimsk terrorism som hon varnar för. Trots att Turkiet inte ligger i Europa och inte heller har en europeisk kultur, måste Europa acceptera Turkiet som medlem, annars hotar död och förintelse.
Om Wallström hade varit en vanlig politisk byfåne, hade det inte funnits någon anledning att reagera på hennes uttalande, men det är hon inte. Wallström är en av Europas mäktigaste politiker och byråkrater. Wallströms defaitistiska analys ger oss därför en vink om hur den politiska eliten i vår del av världen tänker. Wallström hade ju kunnat dra den motsatta slutsatsen: om det är muslimsk terrorism som är problemet, kanske vi inte skall dela ut EU-medlemskap till 70 miljoner muslimer? Men det gör hon alltså inte. Istället uppmanar hon oss att kapitulera för terroristerna. Det Wallström ägnar sig åt är givetvis inget annat än ren och skär utpressning. Varför gör hon det? Därför att EU, till skillnad från USA, är en militär dvärg och, ur politisk synvinkel, en totalt ryggradsbefriad organisation. Förhandlingarna med Turkiet är ett uttryck för feg anpassningspolitik. Wallströms förhoppning om att Europas skattebetalare skall låta sig skrämmas av hennes terroristhot är ett fullgott exempel på den kapitulationslogik som dominerar kontinentens politiska elit.
Dessutom: om demokratiargumentet är så förfärligt viktigt som Wallström antyder, varför backade inte Wallström och hennes EU-kollegor USA och Storbritannien när de störtade Saddam Hussein? Inbillar sig Wallström kanske att Saddam hade avgått av fri vilja om EU hade uppmanat honom därtill?
Wallström fortsätter:

Det kommer att krävas mod och politisk handlingskraft av Europas ledare att möta de kritiska och oroliga röster som finns bland EU:s medborgare när det gäller ett turkiskt EU medlemskap.

Detta är givetvis ingen verklighetsbeskrivning, utan endast trist politisk retorik. Europas befolkningar har ingen och kommer aldrig att få en röst i denna fråga. EU kommer att driva igenom medlemskapet oavsett vad Europas medborgare tycker om saken. Det känner Wallström naturligtvis till, även om hon låtsas att demokratin blomstrar i Bryssel. EU har aldrig varit särskilt finkänsligt i demokratifrågor. Varje gång ett medlemsland, i god demokratisk ordning, har röstat nej till fördragsändringar, har Wallströms kollegor börjat gapa om att omröstningarna måste göras om. Så här uttryckte sig EU-kommissionens dåvarande ordförande, Romano Prodi, efter Irlands nej till Nicefördraget 2001:

Why do you have to dictate the rules of democracy of other countries? Some countries have a referendum for ratification, some others have not.
The people's voice is expressed also through parliament, not only through referendums. There is no alternative for the peace of Europe and the world. Europe is the only great idea that is the only hope for the future. The difficulties are because Europe goes through a democratic process.

I klartext säger Prodi följande: "EU är förvisso en demokrati, men hur understår ni er att utnyttja rätten att ha en egen åsikt i denna fråga?". Med ledare som Prodi är det egentligen ett mirakel att EU har det stöd som organisationen trots allt har.

Ta bladet från munnen!

Om Wallström utan omsvep och förskönande omskrivningar hade sagt vad hon tänker, kanske man hade kunnat respektera henne, men det gör hon inte. Istället målar hon upp en hotbild som är så pass konkret att alla européer förstår vad hon pratar om och som är så pass abstrakt att inga muslimer skall behöva känna sig utpekade. Detta är både frånstötande och löjligt. Om Europa hotas av muslimsk terrorism, bör Europa svara med att stärka sitt polisiära och militära försvar och öka antalet deportationer - inte anpassa sig till vad man vet eller tror sig veta om terroristernas önskemål.

Det är av omsorg om Europa som Turkiet bör nekas medlemskap, inte tvärtom.