Samtiden.com

Du är här

Aftonbladet och Afghanistan

PDF version

Sverige har drygt 500 soldater i Afghanistan. De slåss mot muslimska extremister som försöker sabotera det pågående valet. Man kan givetvis ha åsikter om svenska soldater skall slåss i just Afghanistan, men att de skall slåss någonstans är naturligtvis en självklarhet. Militärer utbildas för krigföring. De är experter på krig. Den svenska vänsterns reaktion på den svenska truppnärvaron är som vanligt lika dum som den är förutsägbar. Aftonbladet har låtit en rad så kallade kändisar uttala sig i frågan.

Fyra tyckare...

Ursula Berge, socialdemokrat och samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet, menar att Sverige endast skall ställa upp när FN kallar. Samtidigt hävdar hon att FN är för svagt för att agera. Dessutom: gäller argumentet även NATO-styrkorna eller menar Berge att den utländska truppnärvaron är helt i sin ordning så länge endast amerikanska soldater skickas hem i flaggprydda kistor? Den sistnämnda tolkningen rimmar väl med den dumpacifism som länge har utmärkt det socialdemokratiska partiet. Berge skriver att militära insatser inte "skapar ... jämlikhet för kvinnor". Är Berge informerad om att talibanerna har lovat att använda våld för att skapa ojämlikhet för Afghanistans kvinnor? Man kan givetvis ifrågasätta om Afghanistans kvinnor har fått det bättre under den nya regimen, men att, som Berge, inbilla sig att talibanerna går att blidka med humanitära insatser är snudd på löjeväckande. Berge hävdar också att militära insatser inte skapar demokrati: "Det går inte att bomba fram demokrati". Berge insinuerar här att NATO:s krig mot talibanextremisterna på något outgrundligt sätt skulle vara oförenligt med framväxten av ett demokratiskt styrelsesätt i Afghanistan. Hur tror Berge att Nazityskland demokratiserades? Berge hävdar att det inte är för att "skapa demokrati och försvara kvinnors rättigheter som de utländska trupperna är i Afghanistan", utan för att "skydda väst mot nya terrorattacker". Det är helt korrekt. Man frågar sig: vad det är för fel på det? Menar Berge att väst inte bör vidta åtgärder i syfte att skydda sig emot framtida terroristattacker? Har Berge övervägt möjligheten att kanske även afghanerna är trötta på talibansponsrad terrorism? Om USA och Storbritannien hade agerat i överensstämmelse med Berges råd under andra världskriget, skulle Sverige idag varit en del av Hitlers Germania.
Demokratiexperten och kommunisten Sven Wollter för fram snarlika argument. Sverige bör lämna Afghanistan därför att USA är i Afghanistan av "strategiska och maktpolitiska skäl". Faktum är emellertid att inga krig förs av rent altruistiska skäl. Inbillar Wollter sig att de allierade styrkorna bekrigade Hitler enbart av omsorg om det tyska folket? Ståndpunkten är larvig. Wollter skriver också att "I stället för att skicka dit 100 000 soldater borde vi skicka dit en miljon människor som vill hjälpa till". Hjälpa till med vad? Hindra afghanska män från att svälta kvinnor som vägrar dem sex?
Rapparen Mårten "Promoe" Edh vill också han att Sverige skall lämna Afghanistan. Edh anser till och med att talibanerna aldrig borde ha störtats. Afghanerna hade det bättre innan Bush skred till verket, menar han. Att talibanernas respekt för mänskliga rättigheter var ett skämt, väljer Edh att inte beröra. Inte heller orkar han nämna den destruktion av förment hedniska kulturella artefakter som talibanerna genomförde under sitt styre eller det faktum att de skyddade terrorister. För Edh handlar konflikten om Big Business – det är kapitalismen som drivit fram konflikten i syfte att tjäna pengar på människors elände. En mer stupid marxistisk analys får man leta efter. Edh fortsätter:

Sveriges truppnärvaro motiveras ofta med att nu kan flickorna gå i skolan och kvinnorna är friare. Men hur kommer det sig då att USA under Sovjetockupationen stödde talibanerna både med pengar och vapen? Talibanerna hade ju samma åsikter då som nu.

Det finns givetvis ingen som helst motsättning mellan Sveriges engagemang för afghansk demokrati och afghanska kvinnors rättigheter och den kamp mot kommunismen, som USA så framgångsrikt bedrev på 80-talet. Edh skriver: "Vi verkar ha ett stort behov av en fiende", som om den muslimska terrorismen skulle upphöra att existera om Sverige kallade hem sina trupper därför att regeringen nollställt sitt så kallade behov av fiender.
Socialdemokraten Thage G Petersons argument uppvisar samma andefattighet:

Det är USA:s och Natos krig. Bush krig mot terrorismen som Sverige har lockats in i. Min rädsla är att vi dras allt längre in i skiten. Kriget har inget med svensk säkerhet eller narkotikabekämpning att göra.

De terrorister som mördade tusentals civilister i New York och Washington den 11 september, 2001 hade sina baser i Afghanistan. De skyddades aktivt av talibanregimen. Det var också skälet till att president Bush valde att slå till mot Afghanistan. Det känner Peterson naturligtvis till, men eftersom Peterson av allt att döma fortfarande bekänner sig till klassisk unken, socialdemokratisk pacifism kan han inte medge det. Istället försöker han inbilla läsaren att kriget mot terrorismen på något sätt skulle vara illegitimt därför att USA leder det. Den väpnade kampen mot terrorismen är alla civiliserade staters plikt. Den väger tyngre i vågskålen än alliansfriheten och dumpacifismen tillsammans. Sverige har under alltför lång tid gömt sig bakom pacifistiska paroller och låtit andra länders soldater blöda på slagfälten. De svenska soldaternas insatser i Afghanistan är värda all beundran. Hedra dem som hedras bör.

...och en ledarskribent

Aftonbladets ledarskribent vet inte hur hon skall hantera frågan och det beror givetvis på att amerikanska trupper är inblandade. Det brukar vara på det viset: närhelst någon viftar med en amerikansk flagga stockar det sig i halsen på svenska ledarskribenter. Å ena sidan är det uppenbart att den utländska militära närvaron har gagnat genomsnittsafghanen, å andra sidan leds operationerna av en förtjänstprydd amerikansk general och då kan man ju inte ropa "Hurra!" eftersom det ju skulle kunna tolkas av ens mer puritanskt orienterade vänsterpolare som att man stöder USA-imperialismen. Följaktligen väljer Aftonbladet att inte ha någon åsikt alls. Istället för att försvara NATO och den civiliserade världens kamp mot en rörelse som stenar sexuella minoriteter, utsätter kvinnor för ett exempellöst förtryck och stöder internationell terrorism, väljer den socialistiskt och feministiskt orienterade ledarskribenten att inta positionen att detta är en så himla knepig fråga att den enda intellektuellt hållbara ståndpunkten är att inte ta ställning överhuvudtaget.

Det tål att upprepas: inga krig förs av rent altruistiska skäl

Sverige skall stanna i Afghanistan av samma anledning som de amerikanska styrkorna. Vi skall göra det av egoistiska skäl: ett talibanfritt Afghanistan är bra för Sverige och västvärlden. Vi skall göra det av etiska skäl, därför att vi är övertygade om att åtminstone delar av den afghanska befolkningen uppskattar frihet från extremism och att den behöver vår hjälp att krossa extremismen. Det innebär inte att vi skall göra oss några illusioner om Afghanistan. Om ett europeiskt land hade övertagit Afghanistans lagstiftning, vilken bland annat gör det lagligt för män att våldta hustrur som vägrar dem sex, hade detta land i folkmun rätteligen blivit kallat "skitkultur". Det bör dock inte hindra oss från att agera korrekt, vilket NATO-styrkorna och de svenska trupperna, till den svenska knäppvänsterns stora förfäran, för närvarande gör.