Samtiden.com

Du är här

En stolt amerikan

PDF version

Den norska Nobelpriskommitténs beslut att tilldela USA:s president Barack Obama Nobels fredspris är förmodligen det löjligaste beslut som en betydande institution fattat på många år. Följaktligen har många varit nyfikna på hur Obama skulle hantera situationen. Obama var naturligtvis fullt medveten om att kommitténs beslut främst var en politisk markering. Kort uttryckt: han fick priset därför att han inte är George Bush.
Vad skulle Obama säga i sitt tal? Hur skulle han tackla dilemmat att han som nyligen hade beordrat att trupperna i Afghanistan skall förstärkas med 30 000 soldater, nu skulle föreläsa på temat "fred" inför en publik av verklighetsfrånvända pacifister? Obama hade kunnat nöja sig med att servera plattityder och eufemismer i syfte att behaga värdarna och de inbjudna gästerna, men det gjorde han inte. Istället försvarade han USA:s utrikespolitiska linje. Det var en stolt amerikan som framträdde i Oslo. Det var förmodligen mer än en europé som genomled föreläsningen med en klump i halsen.

Barack Obama i Oslo

Låt oss därför kika lite närmare på tre av Obamas teser.

Inte alla krig är orättfärdiga

Den första och kanske mest uppseendeväckande tesen i Obamas tal är att krig inte nödvändigtvis är av ondo. De allierades ansträngningar att störta det tredje riket var legitima, liksom det kalla kriget mot kommunistdiktaturerna i öst. Kriget mot terrorismen är också det rättfärdigt. Obama förklarade att han hyste den största respekt för pacifister som Martin Luther King och Mahatma Gandhi, men tillade att deras filosofier inte ger oss svar på alla frågor:

But as a head of state sworn to protect and defend my nation, I cannot be guided by their examples alone. I face the world as it is, and cannot stand idle in the face of threats to the American people. For make no mistake: Evil does exist in the world. A nonviolent movement could not have halted Hitler's armies. Negotiations cannot convince al-Qaidas leaders to lay down their arms. To say that force is sometimes necessary is not a call to cynicism - it is a recognition of history, the imperfections of man and the limits of reason. ... So yes, the instruments of war do have a role to play in preserving the peace.

Inte heller är det meningsfullt att skylla världens elände på Amerika, förklarade han. Utan USA hade världen varit en farligare plats att leva på. I mer än sex decennier har amerikanska soldater kämpat och dött för fred i Europa och resten av världen. Det är något som amerikaner är stolta över. Amerika är förvisso en supermakt, men ingen imperialistisk sådan:

The service and sacrifice of our men and women in uniform has promoted peace and prosperity from Germany to Korea, and enabled democracy to take hold in places like the Balkans. We have borne this burden not because we seek to impose our will. We have done so out of enlightened self-interest — because we seek a better future for our children and grandchildren, and we believe that their lives will be better if other people's children and grandchildren can live in freedom and prosperity.

Obamas andra tes är att i det långa loppet är demokrati det bästa vaccinet mot krig. Att det finns ett samband mellan demokrati och fred är numera ett statsvetenskapligt axiom. Diktaturer är ett hot mot freden. Obama påpekade att Europa inte har krigat efter Hitlertysklands fall och att Amerika aldrig har fört krig mot en demokratisk nation.
Obamas tredje tes ser ut på följande sätt: lika litet som krig med nödvändighet är något moraliskt förkastligt, är krig något absolut nödvändigt. Krig går ibland att undvika. En förutsättning för att krig skall kunna undvikas är att de demokratiska nationerna samarbetar mot demokratins fiender.

America's commitment to global security will never waver. But in a world in which threats are more diffuse, and missions more complex, America cannot act alone.

Skurkstater som Nordkorea och Iran skall inte tillåtas att skaffa sig kärnvapen. Obama underströk dock att USA inte på något sätt känner sig bakbundet av denna strävan efter samarbete. Om den fria världen inte förmår ena sig och USA:s säkerhet är hotad, kommer Amerika att agera på egen hand, förklarade han.

Lysande, herr president!

Ovanstående utgör på intet vis en summering av Obamas tal, men även om den amerikanske presidenten tog upp fler saker än frågan om förhållandet mellan krig och fred, lär det bli hans konsekventa försvar av USA:s utrikepolitik som människor främst kommer att minnas när hans föreläsning blir föremål för diskussion. Obamas tal var förvisso värdigt en statsman. Han hade kunnat nöja sig med att kritisera och skandalisera sin föregångare i syfte att göra sig populär, men det gjorde han inte. Som amerikansk president försvarade han sitt land och det krig mot terrorismen som det för. Det är ett rättfärdigt krig, förklarade han, och USA kommer att föra det oavsett vad Europa tycker och tänker.

Omdömet kan således bara bli ett: fullständigt lysande! Well done, Mr. President!

Klicka här för att lyssna på President Obama.