Samtiden.com

Du är här

Iranium

PDF version

Rädslan för att regimerna i Mellanöstern skall skaffa sig kärnvapen är inte ny. Efter det att Irak hade köpt kärnkraftsteknologi från Frankrike 1975 förklarade landets dåvarande vicepresident Saddam Hussein att affären var det första konkreta steget mot en arabisk atombomb. Sex år senare förstördes den irakiska kärnkraftsanläggningen Osirak av israeliska stridsplan. Den israeliska regeringen motiverade sitt agerande med följande ord:

The atomic bombs which that reactor was capable of producing whether from enriched uranium or from plutonium, would be of the Hiroshima size. Thus a mortal danger to the people of Israel progressively arose.

Våren 2007 emottog USA:s dåvarande president George W. Bush en underrättelserapport som pekade ut Syrien. I sina memoarer beskriver Bush incidenten:

We pored over photographs of a suspicious, well-hidden building in the eastern desert of Syria. The structure bore a striking resemblance to the nuclear facility at Yongbyon, North Korea. We concluded that the structure contained a gas-cooled, graphite-moderated reactor capable of producing weapons-grade plutonium.

Israel uppmanade USA att bomba anläggningen, men Bush vägrade med hänvisning till att informationen inte besvarade frågan om anläggningen hade ett civilt eller militärt syfte. Djupt besvikna valde israelerna att agera på egen hand. Den 6 september 2007 förstörde israeliska stridsplan anläggningen. Bush kommenterar:

The experience was revealing on multiple fronts. It confirmed Syria's intention to develop nuclear weapons. It also provided another reminder that intelligence is not an exact science. While I was told that our analysts had only low confidence that the facility was part of a nuclear weapons program, surveillance after the bombing showed Syrian officials meticulously covering up the remains of the building. If the facility was really just an innocent research lab, Syrian president Assad would have been screaming at the Israelis on the floor of the United Nations. That was one judgment I could make with high confidence.

Idag är det Irans kärnvapenprogram som oroar världen. Vad vill de iranska ledarna åstadkomma? Finns det en risk att Iran hjälper terrorister att komma över massförstörelsevapen? Dessa frågor diskuteras i den drygt 60 minuter långa dokumentären Iranium.