Samtiden.com

Du är här

Forum: Roger Scruton

PDF version

Herr Scruton behöver väl knappast en närmare presentation. Scruton har gjort sig ett namn som konservativ filosof och författat ett otal böcker i olika ämnen.

Roger Scruton

Herr Scruton

Varför ett forum?

Skälet är givetvis att ge de av oss som finner Scrutons tankar intressanta möjlighet att lära av varandra. I forumet diskuterar vi Scrutons arbeten i en positiv anda. Syftet är att öka vår förståelse av professorns tankeuniversum.

Kvalifikationer

  • Du ska ha en positiv grundsyn på Scrutons idéer och konservativ politisk filosofi.
  • Forum: Roger Scruton är inte ett forum för diskussion om svensk immigrationspolitik. Forum: Roger Scuton skall handla om Roger Scrutons filosofi. Naturligtvis kommer immigrationsfrågan och mångkulturalismen att diskuteras, men det primära syftet med forumet är inte invandrarpolitisk debatt.

Klicka här för att komma till forumet.