Samtiden.com

Du är här

Nationsstaten, demokratin och friheten. Del I

PDF version

Frihet och jämlikhet förutsätts ofta vara förenliga med varandra. I realiteten är det sällan fallet. Människor är inte endast olika, de är också konkurrensorienterade. Ge människor frihet att förverkliga sina drömmar och ojämlikheter kommer som ett brev med posten.
Inte heller frihet och demokrati är alltid förenliga. När den engelske filosofen och Nobelpristagaren Bertrand Russell påpekade detta, chockade han sina landsmän. Russell förklarade att det England som han växte upp i var ett friare samhälle, än det England som han levde i som vuxen man. Det moderna England var mer demokratiskt, men mindre fritt.

Bertrand Russell

Bertrand Russell. Källa: Wikimedia.

Friheter och rättigheter

Den amerikanske ekonomen Milton Friedmans definition av "frihet" i termer av valfrihet har mycket som talar för sig. Frihet handlar om att kunna leva sitt liv på det sätt som man själv definierar det. Det är naturligtvis ingen fullständig definition av begreppet. Friheter som inte är balanserade med plikter, leder till anarki. I slutändan måste min frihet vara kompatibel med din frihet.
Det innebär att fria samhällen baseras på en ofta delikat balans mellan friheter och rättigheter.
Det är inte svårt att hitta exempel på det ansträngda förhållandet mellan frihet och demokrati. Socialdemokrater och kommunister vill använda familjepolitiken för att åstadkomma mer likformighet. Det blir mer jämlikt, anser man, om människors valfrihet begränsas.
I Bosnien bränner människor sin egen sprit och det som de inte orkar dricka upp, säljer de på den lokala marknaden. I Sverige är hembränning förbjudet i lag. Det är inte ens tillåtet att sälja sprit i vanliga butiker. Naturligtvis är detta en inskränkning i svenskars frihet. Det faktum att statliga Systembolaget är en välsorterad butik ändrar inte på detta faktum. Inte heller påverkas det av att vi kan ha olika åsikter om svensk alkoholpolitik. De som stöder den existerande alkoholpolitiken är för mindre frihet.

Systembolaget

Frihet versus demokrati. Källa: Wikimedia.

Nationsstat, demokrati och yttrandefrihet

Problemet blir än mer komplicerat om vi adderar nationsstaten till ekvationen. Vad är det som gör att människor accepterar lagar som missgynnar dem? Varför godtar socialdemokrater att regeringen domineras av moderater? Varför accepterar människor i allmänhet att vice statsministern tillhör ett litet ytterlighetsparti som Miljöpartiet?
Svaret är att vi i slutändan inser att det är vår regering, Sveriges regering. Vår lojalitet är territoriell. Denna känsla av att tillhöra ett kollektivt vi är utmärkande för nationsstaten. Systembolaget är vår lösning på alkoholproblemet. Här gäller det alltså att hålla tungan rätt i mun: det faktum att alkoholpolitiken inskränker våra friheter, gör inte denna politik illegitim. Alkoholpolitiken är, trots allt, beslutad av Sveriges riksdag och svenska folket väljer, som bekant, riksdag fjärde år.
I den meningen är nationsstaten också en förutsättning för demokrati.

Problemet med transnationella ideologier

Islam är ett problem därför att dess ideologi är transnationell. Muslimer skall inte definiera sina lojaliteter i territoriella termer, utan i termer av religiös övertygelse. Islam erbjuder inte sina anhängare medborgarskap utan ett gränsöverskridande broderskap.
Denna uppfattning blir synlig i muslimska krav på blasfemilagar. OIC eller Organisation of Islamic Cooperation har under många år stridit i FN för ett internationellt blasfemiförbud och lyckades för ett antal år sedan övertyga FN:s råd för mänskliga rättigheter att anta en resolution som fördömer "kränkning av religion" som ett brott mot mänskliga rättigheter.
OIC är en konservativ, traditionalistisk organisation som representerar 56 stater och som vill ena världens 1,3 miljarder muslimer kring Koranen och Sunna. Sharia är Guds lag och Guds ord är sanna oberoende av tid och plats. När Lars Vilks ställde ut sina rondellhundar krävde OIC således att Sveriges regering skulle straffa Vilks och alla som hade bidragit till spridandet av verken.

OIC

OIC har till och med en egen flagga. Källa: Wikimedia.

Är islam det enda problemet?

Naturligtvis inte. Faktum är att sekulära organisationer periodvis har utgjort ett större hot mot Europas demokratier än islam.
En viktig skillnad mellan socialdemokrater och kommunister är att medan socialdemokrater vill använda demokratin för att begränsa friheten, vill kommunister avskaffa bäggedera.
Kommunismen är, i likhet med islam, en ideologi med starka transnationella drag. Marx skrev i Det kommunistiska manifestet att arbetaren inte har ett fädernesland. Kommunister var dessutom under en lång period organiserade internationellt. Det politiska målet var att underminera västdemokratierna och införa någon form av global partidiktatur som skulle utplåna nationella skillnader. Kominterns uttryckliga mål var världskommunism och till det konstituerande mötet år 1919 var det svenska kommunistpartiet inbjudet. Organisationen utgav till och med en marxistisk tidskrift som var översatt till en hel hoper europeiska språk. Medlemspartiernas lojalitet var till den internationella kommunistiska rörelsen, inte till sina respektive hemländer.
Följaktligen hade det svenska kommunistpartiet ingen representant i riksdagens försvarsutskott under större delen av 1900-talet. Kommunisterna betraktades, med rätta, som illojala och demokratiskt opålitliga. Det är lätt att glömma bort det idag när våra kommunister marknadsför sig som "demokratisk vänster".
Lika lätt är det att glömma bort att Europa under såväl 70- som 80-talet hade stora problem med sekulärt orienterad terrorism. I Italien härjade Röda brigaderna och i Tyskland kämpade staten mot Röda arméfraktionen. Sekulärt orienterade palestinska terrorister mördade ett otal människor i olika typer av aktioner. Den kanske mest spektakulära attacken var morden på 11 israeliska idrottsmän under sommarolympiaden i München, år 1972. Faktum är fler människor mördades av sekulärt orienterade terrorister under denna korta period än muslimska terrorister har mördat de senaste 16 åren.

Vad säger vi om detta?

I nästa artikel skall vi titta lite närmare på förhållandet mellan transnationella ideologier, nationsstat, demokrati och frihet. På grundval av detta skall vi sedan formulera ett svar till de som kräver ett svenskt blasfemiförbud.