Samtiden.com

Du är här

Brott utan straff?

PDF version

Trots att seriemördaren Thomas Quick är dömd för åtta (8) mord har han deltagit i fjällvandringar, åkt på picknick och fått gå på restaurang. Quick bedöms inte vara så farlig att han inte skulle kunna delta i dylika aktiviteter. För två år sedan ansökte Quick om att få oövervakad permission. Ansökan avslogs av länsrätten med motiveringen att det inte är möjligt "att bedöma hans handlande vid eventuellt pressade situationer". Notera motiveringen "eventuellt pressade situationer". Enligt länsrätten är problemet med Quick inte att han har mördat åtta människor, utan att han inte bedöms vara tillräckligt rehabiliterad. Länsrättens bedömning speglar ganska bra debatten om straffsystemet i vårt land. De flesta personer som har gjort sig skyldiga till mord i vårt land blir faktiskt utsläppta efter sju år. Då är de nämligen rehabiliterade.


Ett straffsystem värt namnet

Ett väl fungerande straffsystem har fler funktioner än blott den rehabiliterande. Straffsystemet skall också:

  • Avskräcka presumtiva brottslingar från att agera.
  • Det skall ha en retributiv funktion, dvs. straffa brottslingen för hans lagöverträdelse.

Dessa två funktioners betydelse har ånyo aktualiserats av Helsingfors hovrätts beslut att benåda trippelmördaren Juha Valjakkala. Valjakkala sköt ned två personer med hagelgevär och skar halsen av en tredje. Benådningen av Valjakkala är lika väntad som den är är märklig. Finsk juridisk praxis stipulerar att grova brottslingar skall hållas fängslade i maximalt tjugo år. Därefter skall de försättas på fri fot. För det finska rättsväsendet förefaller frigivningen av Valjakkala alltså vara en principfråga. Valjakkala har nämligen varit långt ifrån en mönsterfånge och gjort flera uppmärksammade rymningsförsök. Inte heller kan det med mening hävdas att den retributiva funktionen har uppfyllts. Ett människoliv bör vara mer värt än sex och ett halvt år. Om Valjakkala hade dömts i Indiana, USA, hade han med all sannolikhet dömts till döden. Normalstraffet för mord i Indiana är annars 55 års fängelse.

Valjakkala behöver dock inte oroa sig. Om drygt sex månader är han fri på nytt. Kanske förbannar han det faktum att han är finsk medborgare. Om han istället hade varit svensk, hade han, med stor sannolikhet, varit en fri man långt tidigare. Både Sverige och Finland har mycket att lära av USA.