Hvad vilja Afrosvenskarnas riksförbund?

Submitted by Fähstorkh on Thu, 05/01/2008 - 23:38

Kitimbwa Sabuni är samordnare i Afrosvenskarnas riksförbund – en organisation som "har som huvuduppgift att arbeta för att skapa en meningsfull tillvaro för de afrikaner som bor i Sverige". Afrosvenskarna har en närmast förtjusande hemsida. Närmare den mångkulturella idyllen kan man nog inte komma. Glada utlänningar som nu har blivit svenskar och som vill sitt nya hemland så väl att man nästan drabbas av andnöd.
Nyligen höll Utrikespolitiska Föreningen vid Malmö högskola ett seminarium med följande rubrik och ingress:

Regarding Whiteness
Equality between oppressor and oppressed requires sacrifice of the privileges of the oppressor.
What privileges does the white majority of Sweden have to sacrifice in order for the minorities to have equal opportunities?

Kitimbwa Sabuni var inbjuden som talare. Läs om stycket två gånger:

Equality between oppressor and oppressed requires sacrifice of the privileges of the oppressor.
What privileges does the white majority of Sweden have to sacrifice in order for the minorities to have equal opportunities?

Först definierar Sabuni relationen mellan svenskar och afrosvenskar som ett förtrycksförhållande. Det är naturligtvis inget empiriskt påstående, utan en av alla de stupida begreppsbestämningar som cirkulerar i debatten om det mångkulturella samhällets företräden. Likväl är Sabuni övertygad om att svenskar lider av afrofobi och att de måste "konfrontera sina egna fördomar/rädsla inför afrikaner/svarta". Kriminaliteten bland Göteborgs somalier är alltså svenskarnas fel. Det är också svenskarna som bär skulden till det utbredda missbruket, bidragsfusket och den skyhöga arbetslösheten i denna grupp. Somalierna kan inte lastas för någonting. De är ju afrosvenskar och som sådana är de per definition oskyldiga till den kinkiga belägenhet som de befinner sig i. Maken till nonsens får man söka efter.

Slaveri, rasism och imperialism

Under ett föredrag om vithet på Rosa Parks caféer hävdade Sabuni att ekonomiska faktorer "manat fram ett rasistiskt tänkande som ett sätt att rättfärdiga användandet av svarta som gratis arbetskraft." Det är inte sant. Rasismen var inte slaveriets ideologiska rättfärdigande. Slaveriet är mycket äldre än rasismen som ideologi. Antikens sumerer, babylonier och egyptier använde slavar liksom greker och romare, indier, burmeser och kineser. Slaveri praktiserades i Asien och Mellanöstern och inte minst i Afrika - den kontinent som Sabuni själv kommer ifrån. Det är inte ens sant att rasismen var en produkt av fördomar, irrationalitet och hat. När européerna kom till Afrika chockades de av graden av underutveckling. Flertalet av upplysningens största tänkare, däribland Hume, Voltaire, Kant och Montesquieu var alla rasister, men de var det inte därför att de var illasinnade. De förstod endast inte på vilket annat sätt som man skulle kunna förklara skillnaderna i civilisation mellan Afrika och Europa. Inte heller var det européerna som initierade slavhandeln. När européerna kom till Afrika på 1400-talet, var slavhandeln inte endast i full gång, den dominerades dessutom av muslimer och nordafrikaner. Det var i kraft av den brittiska imperialismens övermakt som slavhandeln kunde stoppas. Motståndet bland muslimer och afrikaner mot den brittiska politiken var kompakt. Afrikanerna var aldrig principiella motståndare till slaveri.
På en punkt har Sabuni inte desto mindre rätt: det är sannerligen ett privilegium att vara vit. Men det är också ett privilegium att vara asiat. Det finns många grupper i världen som är privilegierade. Privilegier är dock ingenting som ramlar ner från himlen eller växer på träd. Det är ett privilegium att vara vit därför att européer har ett rationellt förhållningssätt till hiv, de kompromissar hellre än krigar och prioriterar marknadsekonomi, demokrati och vetenskap före planekonomi, korruption och vidskepelse. I den mån Europa är en privilegierad världsdel har Europa gjort sig förtjänt av sina privilegier.

Mångkulturell konspirationsteori

Inget av detta förstår Kitimbwa Sabuni och Afrosvenskarnas riksförbund. Fakta som dessa passar ju inte in i den mångkulturella konspirationsteori som organisationen har gjort sig till talesman för. Istället har Afrosvenskarnas riksförbund ställt sig bakom den svenskkongoles som JK-anmält "Tintin i Kongo" för hets mot folkgrupp.
Afrosvenskarnas riksförbund är, enligt den statliga nomenklaturen, en "organisation bildad på etnisk grund". Dess målsättning är att främja integration. För det ändamålet uppbär Afrosvenskarnas riksförbund statsbidrag. Under första halvan av 2008 erhöll organisationen drygt 150 000 kronor i bidrag. En liten summa kan man tycka, men likväl 150 000 kronor för stor. Yttrandefriheten är en av det demokratiska samhällets viktigaste stöttepelare. En organisation som attackerar demokratin skall inte ha ett öre av staten. Trams är trams och förblir trams även när det draperas i politiskt korrekta termer och kolporteras av invandrare.