Konservatismen förklarad. Reproduktionsproblemet

Submitted by Fähstorkh on Thu, 06/01/2023 - 14:37

Den brittiske historikern och poeten Robert Conquest har sagt följande:

Everyone is conservative about what he knows best.

Detta är vad konservatism handlar om. Status quo är något som vi är bekant med. Liberalismens frihet och socialismens jämlikhet är fria fantasier.
Likväl återstår en viktig fråga: Vad är det som konservativa vill konservera? Samhället? Vad är det? Detta är det så kallade reproduktionsproblemet.

Konservatismen förklarad. Rationalism versus empirism

Submitted by Fähstorkh on Fri, 05/26/2023 - 16:56

I den introducerande artikeln sade vi att liberalism och socialism är ideologier med starka rationalistiska inslag. För att förstå vad detta innebär måste vi förstå vad filosofisk kunskapsteori handlar om. Kunskapsteorier svarar på frågor som "Vad är kunskap?" och "Hur förvärvar vi kunskap?". Rationalister är övertygade om att vi kan äga kunskap om verkligheten utan att undersöka den. Empirister menar omvänt att all kunskap är, i sista hand, erfarenhetsbaserad.

Konservatismen förklarad. Introduktion

Submitted by Fähstorkh on Wed, 05/17/2023 - 15:59

Konservativa är skeptiska till alltför mycket abstrakt teoretiserande. Konservativa är de som uppskattar ordning och auktoritativ makt. Mot liberal och marxistisk teori ställer konservativa sunt förnuft. Det bristande teoretiska intresset har emellertid medfört att konservativa ofta har haft svårt att försvara sig i debatter mot mer teoretiskt artikulerade kritiker. Det har således funnits ett behov av att tydliggöra konservatismens vision.

Conservatism: A Rediscovery. Del I

Submitted by Fähstorkh on Wed, 04/12/2023 - 16:31

Yoram Hazony är israelisk filosof, Bibelforskare och politisk kommentator. I sin senaste bok, Conservatism: A Rediscovery (Regnery Gateway, 2022) argumenterar han för en konservativ reformation av väst. I denna artikel ska vi kika lite närmare på Hazonys kritik av modern liberalism. I en kommande artikel ska vi granska hans syn på konservatism.

Conservatism: A Rediscovery

Woke 2023: Intelligensbefriat sedan 1972

Submitted by Fähstorkh on Thu, 04/06/2023 - 10:31

Kommunistiska partiet tillhör den svenska vänsterns dinosaurer. Partiet har alltsedan grundandet 1970 envist försvarat Lenin, Stalin och andra kommunistiska diktatorer. Följaktligen kom det som en chock när partiorganet Proletären nyligen meddelade att man har rensat den nya upplagan av Kommunistiska manifestet på icke-inklusiva och kränkande ord. Boken har inte endast försetts med triggervarningar, begreppet "arbetare" har ersatts med uttrycket "person med kapitalvariation".

The Sumter Gambit: How the Left Is Trying to Foment a Civil. Del II

Submitted by Fähstorkh on Mon, 03/27/2023 - 12:18

Robert Spencer är övertygad om att det existerar en konspiration mot det traditionella Amerika. Vänstern kontrollerar inte endast den federala regeringen, populärkulturen, sociala media med mera, attackerna mot Amerika är samordnade. Det är denna koordinering av attackerna som gör det meningsfullt att använda termen "konspiration". Det är, menar Spencer, en kulturrevolution och vänstern hoppas att den ska ge den möjlighet att krossa all opposition och att transformera Amerika till auktoritär, socialistisk enpartistat.