Politiskt korrekt eller inkorrekt?

Sverige har en lång tradition av offentlig maktutövning. Sverige var först i världen med att inrätta statlig filmcensur för vuxna. Det är inte så länge sedan som svenska staten stoppade kommersiella radiosändningar och så sent som på 80-talet motionerade socialdemokraten och EU-motståndaren Maj-Britt Theorin om förbud mot privata parabolantenner.
Berlinmurens fall förändrade premisserna för den politiska debatten. Kommunismens fall tvingade inte endast vänstern till politisk reträtt, den tvingade den också att åtminstone låtsas att den hade haft fel om kapitalismen och det demokratiska styrelsesättet. Det är knappast en överdrift att hävda att socialismen utgör 1900-talets mest stupida form av politisk elitism. Inte ens den s.k. arbetarklassen orkade ställa upp på dess dumheter.
Idag har vänstern valt att satsa återstoden av sitt politiska kapital på kampen mot rasism och könsdiskriminering. Före detta statsrådet Winberg har uppmanat  sina landsmän att inte lyssna på Evert Taube eftersom Taube var manschauvinist och kollegan  Gudrun Schyman anser numera  att det borde införas en mansskatt.
Tokfeminismen har ersatt tokvänstern.
Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande Reklam tillhör stormtrupperna. Rådet har till uppgift att verka mot politiskt inkorrekt reklam. Enligt Rådet skall all reklam "utformas med vederbörlig känsla av socialt ansvar". Vem som helst kan anmäla s.k. olämpligt utformade annonser till rådet. ERK kan även granska reklam på eget initiativ. För att en annons skall kunna klassificeras som icke utformad med vederbörlig känsla av socialt ansvar, krävs att den uppfyller minst ett av följande villkor.

Nu ges du möjlighet att testa din känsla för politiskt korrekt reklam mot beslut fattade av nämnden. Klicka här för att starta testet!