Samtiden.com

Du är här

Paul Verhoeven

PDF version

Paul Verhoeven föddes i Amsterdam år 1938. Verhoevens filmintresse väcktes under hans universitetsstudier på 60-talet. Efter att ha gjort sig förtjänt av en doktorstitel i matematisk fysik, lämnade Verhoeven det akademiska livet för att göra militärtjänst som dokumentärfilmare inom den holländska marinen.
Efter avslutad militärtjänst fortsatte Verhoeven att arbeta inom filmen. Han regisserade såväl äventyrsfilmer som komedier för den holländska televisionen innan han fick sitt internationella genombrott år 1987. Med RoboCop blev Verhoeven en celebritet bland biobesökare och filmkritiker. I slutet av 80-talet var Verhoeven en av Hollywoods mest omtalade regissörer och hans kreativa ådra verkade nästan outsinlig: år 1990 var det dags för Total Recall och två år senare thrillern Basic Instinct.
Efter fiaskot med Showgirls från år 1995 och med en budget på 100 miljoner dollar återvände Verhoeven till science fictiongenren för att filma Robert Heinlens roman Starship Troopers.

Hotet från världsrymden

Looking at the animosity that's on Earth and the criminality and the darkness and the wars, we are not really nice people. We are not a benevolent species in any way. We are killers. Because we are that way, you have to assume that life in the universe is that way. And if there would be other species that would say be 20,000 years ahead of us in their evolution, and they would know that something like a nice little planet is here, that would be extremely dangerous to notify them of our existence."
Paul Verhoeven, "Death from Above" documentary, Starship Troopers DVD

I Starship Troopers har den representativa demokratin ersatts av ett auktoritärt politiskt system i vilket medborgerliga rättigheter har begränsats till de individer som gjort militärtjänst och därmed accepterat att de har ett personligt ansvar för den mänskliga rasens framtid. Bakgrunden till denna inskränkning av demokratin är att koloniseringen av rymden har ställt människan öga mot öga med extremt våldsamma, insektsliknande livsformer.
Starship Troopers beskriver hur fyra ungdomar med varierande begåvning lämnar skolan och tar värvning i den federala armén. Dizzy har sedan länge ett gott öga till John som har ett förhållande med Carmen, en relation som svartsjukt bevakas av ärkerivalen Zander. Ungdomarnas respektive fallenheter blir avgörande för deras position i den militära hierarkin. John och Dizzy hamnar i infanteriet, Carmen blir officerare och pilot tillsammans med Zander, medan den superbegåvade Carl stationeras inom den militära underrättelsetjänsten.
Efter det att insekterna förmått utplåna Buenos Aires, iscensätts en storskalig invasion av Klendathu. Angreppet utvecklas till en veritabel katastrof då insekterna visar sig vara fullt kapabla att försvara sig. Johns enhet skickas efterhand tillbaka till området på ett upprensningsuppdrag, men blir inlurade i en skickligt gillrad fälla och flera av Johns kamrater, däribland Dizzy, blir dödade.
På avdelningen för Militär Underättelsetjänst blir man alltmer övertygad om att människan inte är den enda varelsen i universum som är kapabel att tänka strategiskt och den sista delen av filmen ägnas åt jakten på den s.k. brainbugen.

Fagra damer och häftiga effekter

Starship Troopers är en i högsta grad visuell och musikalisk upplevelse, inte minst på grund av de häftiga specialeffekterna och Basil Poledouris musik. Specialeffektsteamet har utfört ett fantastiskt arbete för att smälta samman datoranimationer med verkligheten och resultatet är närmast häpnadsväckande.
Att filmen dessutom härbärgerar ett antal fagra damer gör ju inte saken sämre. Denise Richards gör en mycket övertygande roll som Carmen Ibanez, Dina Meyer är inte sämre som den i John olyckligt förälskade Dizzy och Brenda Strong övertygar som befälhavare Deladier på rymdskeppet Rodger Young.

Pedagogisk kultur?

Starship Troopers har blivit föremål för alla möjliga sorters tillmälen. Filmen har kallats "fascistisk" på grund av den inte kritiserar det samhällsystem som den beskriver. Liberalt sinnade kritiker har beklagat att filmen inte är tillräckligt mångkulturell. Filmen har kallats för "Melrose Space" på grund av alla vackra ungdomar som befolkar rolluppsättningen. En del anmälare har påpekat att det är kombinationen av dessa två faktorer som gör filmen politiskt tvivelaktig.
Verhoeven, som lär vara politisk vänsterman, har naturligtvis inte lyckats undgå att låta sig påverkas av denna vilja till s.k. samtidsanalys. Det är svårt att låta bli att gäspa när man tar del av hans smått krampaktiga försök att ge sina filmer ett s.k. "socialt budskap", men dessvärre är det numera på det viset att om man vill få tillträde till de finare salongerna så måste man oja sig en smula över kapitalismen, väst och Amerika. I detta avseende är Verhoeven således inte bättre eller sämre än de som recenserar hans arbeten. Det mesta som sägs är rent nonsens och egentligen bara ett försök från anmälarens sida att markera sin revirtillhörighet.

Som filmskapare söker dock Verhoeven fortfarande sin jämlike. Starship Troopers är och förblir storartad underhållning.