Samtiden.com

Du är här

Samtal med Mark Steyn

PDF version

Undertecknad har vid ett flertal tillfällen kommenterat Mark Steyns arbeten. Två av Steyns böcker har passerat redaktörens lupp: America Alone. The End of the World As We Know It och Lights Out. Islam, Free Speech and the Twilight of the West. Det är nog inte en överdrift att säga att Steyn är en doldis för de flesta svenska bokköpare. Det är tråkigt, eftersom Steyn är både rolig och insiktsfull. Till och med när han har fel, lockar han till skratt.
I föreliggande klipp sätter sig Steyn ned för ett samtal med Harry Kreisler vid Institute of International Studies och historikerprofessorn Thomas Barnes. Temat för det 60 minuter långa samtalet är Amerika, Europa och den islamiska världen. Steyn berättar om sin uppväxt, beskriver det ofta mödosamma arbetet som författare och samhällsdebattör, utvecklar sina tankar om de intellektuellas ansvar och besvarar frågor om America Alone.

Mycket nöje!